Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

AKTUALNOŚCI, strona 2:

AKCJA ZIMA

Utworzono dnia 07.11.2022
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY PAWŁOWICZKI W SPRAWIE ŁAGODZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW ZIMY   OKRES JESIENNO- ZIMOWY TO NAJTRUDNIEJSZY CZAS DLA OSÓB BEZDOMNYCH A TAKŻE LUDZI STARSZYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA WYCHŁODZENIE,...
czytaj dalej na temat: AKCJA ZIMA

Opieka wytchnieniowa- edycja 2023

Utworzono dnia 31.10.2022
Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów...
czytaj dalej na temat: Opieka wytchnieniowa- edycja 2023

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Utworzono dnia 23.09.2022

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy..

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:

- 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

- 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

- 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

czytaj dalej na temat: Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek węglowy

Utworzono dnia 17.08.2022
Dodatek węglowy Dodatek węglowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na...
czytaj dalej na temat: Dodatek węglowy

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Utworzono dnia 30.03.2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach informuje, że w dniu 25.06.2022r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia  pieniężnego przysługującego z tytułu...
czytaj dalej na temat: Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wniosek o wypłatę 300 zł dla obywateli Ukrainy

Utworzono dnia 25.03.2022
Wniosek o wypłatę 300 zł dla obywateli Ukrainy   Formularze wniosków o świadczenie jednorazowe 300 zł, są wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach (ul. Magnoliowa 3), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Konieczne jest aby...
czytaj dalej na temat: Wniosek o wypłatę 300 zł dla obywateli Ukrainy

Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Utworzono dnia 25.03.2022
Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.   Formularze wniosków o przyznanie pomocy, są wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach ( ul. Magnoliowa 3), od...
czytaj dalej na temat: Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Opieka wytchnieniowa 2022

Utworzono dnia 24.02.2022

       Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w...

czytaj dalej na temat: Opieka wytchnieniowa 2022

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 11.01.2022
Dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy – komu przysługuje Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Zgodnie z ustawą dodatkowe świadczenie pieniężne będzie przysługiwało: • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w...
czytaj dalej na temat: Dodatek osłonowy

Opieka wytchnieniowa 2022

Utworzono dnia 18.10.2021
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach planuje przystąpić w 2022 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób...
czytaj dalej na temat: Opieka wytchnieniowa 2022

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny