Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne,

ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,

ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane wnioski i dokumenty

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 do dnia 30 kwietnia 2022 wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 12,09 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny