Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Ogłoszenie o rozpoczęciu prac- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Utworzono dnia 22.09.2020


 

Gmina Pawłowiczki rozpoczęła działania w celu opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Obowiązek  opracowania i realizacji na szczeblu gminnym wynika z art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowiczki na lata 2021 – 2026 zostanie sporządzona w oparciu o diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych oraz analizę SWOT z pracy zespołu zadaniowego podczas spotkań warsztatowych. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy zespół zdefiniuje cele strategiczne i ich realizację. W planowanym dokumencie zostaną uwzględnione aktualne trendy oraz istotne przesłanki do planowania polityki społecznej w kraju i regionie. Zostaną wzięte pod uwagę przede wszystkim następujące zjawiska i przesłanki:

  • starzenie się społeczeństwa
  • problemy opiekuńczo- wychowawcze
  • udział trzeciego sektora oraz ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych
  • kryzys wywołany pandemią koronorawirusa

 

w związku z powyższym

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do diagnozy na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2026, w terminie do 23 października 2020 r.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny