Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Nabór na opiekuna osób starszych

Utworzono dnia 29.11.2018

OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PAWŁOWICZKACH

z dnia 29 listopada 2018r.

 

w sprawie naboru na stanowisko pomocnicze- opiekun

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach-

2 etaty, zatrudnienie od 1 stycznia 2019r.

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Wykształcenie minimum podstawowe,
 5. Doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi,
 6. Stan zdrowia umożliwiający pracę na wskazanym stanowisku,
 7. Prawo jazdy kat.B,

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność samodzielnego organizowania pracy na zajmowanym stanowisku,
 2. pozostałe cechy pożądane od kandydatów: empatia, sumienność i rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktów z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 3. mile widzialne: kurs z zakresu pracy z osobami starszymi.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku

 

Praca polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku. Usługi obejmują zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności polegają na:

 1. Zakupie podstawowych artykułów: spożywczych, gospodarstwa domowego, leków,
 2. Przygotowywaniu i pomocy w spożywaniu posiłków,
 3. Utrzymaniu czystości mieszkania, praniu, zmianie pościeli, paleniu w piecu i donoszeniu opału,
 4. Utrzymaniu higieny osobistej świadczeniobiorcy,
 5. Wykonywaniu zalecanej przez lekarza pielęgnacji,
 6. Pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywaniu opłat, zamawianiu wizyt lekarskich i pielęgniarskich,
 7. Organizowaniu spacerów i podtrzymaniu zainteresowań.

 

 1. Informacja o warunkach zatrudnienia na danym stanowisku:

 

 1. miejsce wykonywania usług: mieszkania podopiecznych GOPS z terenu gminy Pawłowiczki;
 2. podstawa zatrudnienia: umowa o pracę;
 3. wymiar czasu pracy: pełen etat, przeciętnie 40 godzin tygodniowo;
 4. zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;
 5. praca wymaga umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami i podmiotami;

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys ( CV);
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z osobami starszymi ( zaświadczenia, opinie itp.)
 4. Wymagane oświadczenia ( oświadczenie oraz klauzula informacyjna RODO- druki do pobrania).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach” w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2018r. do godz. 15.00.

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę faktycznego ich wpływu do GOPS. Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone kandydatowi.

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych postępowanie kwalifikacyjne objęte niniejszym ogłoszeniem nie stanowi naboru na wolne stanowisko urzędnicze i nie podlega przepisom ww. ustawy określającym zasady tego naboru.

 

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Magnoliowa 3

47-280 Pawłowiczki

Tel. 77 487 42 43

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Klauzula infromacyjna
  Utworzono dnia 29.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Oświadczenie
  Utworzono dnia 29.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny