Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami- edycja 2024

 

 

   

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego- edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich zastępować.

Kto jest adresatem Programu

  1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające z orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby posiadające orzeczenie:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi z uczestnikiem.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w postaci asystencji osobistej proszone są o zgłoszenie się w tut. GOPS w terminie do 8 września 2023r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny