Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Informacje ogólne

Informacje ogólne

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów, którzy współpracują ze sobą i podejmują współpracę na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

Działa on na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta

Zarządzeniem Wójta – został powołany zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Obecnie w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowiczkach,
 • Komisariatu Policji w Kędzierzynie- Koźlu,
 • Zespołu Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolnego w Pawłowiczkach,
 • Zespołu Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolnego w Gościęcinie
 • Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- Koźlu
 • Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie- Koźlu

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje Przewodniczący wybranych spośród jego członków. Zespół Interdyscyplinarny spotyka się co dwa miesiące, natomiast w indywidualnych przypadkach w celu rozwiązania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie powoływane są grupy diagnostyczno- pomocowe.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz zadania grup diagnostyczno- pomocowych określone są szczegółowo w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Do zadań Zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

Do zadań grup diagnostyczno- pomocowych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystapienia przemocy domowej,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, ul. Magnoliowa 3, tel./fax 77487 42 43

e-mail:   gops@gopspawlowiczki.pl

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny