Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA RODO

 

Działając na podstawie art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję :

  1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach z siedzibą przy ul. Magnoliowej 3, 47-280 Pawłowiczki.
  2. Inspektor danych osobowych: Katarzyna Żuchaj, e-mail: rodo@gopspawlowiczki.pl

Jako Administrator Danych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: inspektor@kancelaria-oso.pl lub listownie na adres podany jako adres siedziby firmy.

  1. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy z dnia 12 marca 2004.r o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 5 grudnia  2014r. o Karcie Dużej Rodziny,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2011r. o dodatkach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

- ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

  1. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczki (Sepi, CAS, art.105).
  2. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
  3. Dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną/Archiwalną/ dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania danych.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy osoba uzna , iż przetwarzanie jej danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016).
  6. Dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny