Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Wyniki naboru na stanowisko opiekuna w ramach projektu Nie- Sami- Dzielni II

OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PAWŁOWICZKACH

z dnia 7 października 2020r.

 

w sprawie  wyników naboru na stanowisko opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych w GOPS w Pawłowiczkach współfinansowane w ramach projektu „Nie –Sami -Dzielni II- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach informuje o zakończeniu procedury naboru.

Na stanowisko pomocnicze- opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych w GOPS w Pawłowiczkach współfinansowane w ramach projektu „Nie –Sami -Dzielni II- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna została wybrana:

 Pani  Joanna Przybyła

Kandydatki spełniły wymagania naboru- posiadają umiejętności oraz doświadczenie w pracy na w/w stanowisku.

 

                                                          

 

                                                                                       Kierownik

                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                         w  Pawłowiczkach

                                                                                            Anna Sykuła

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny