Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Utworzono dnia 30.03.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach informuje, że w dniu 25.06.2022r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia  pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia: Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

 1. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 2. Posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,
 3. Ukończył 60 rok życia ( kobiety) albo 65 rok życia ( mężczyźni),
 4. Jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia,
 5. Samotnie sprawuje w Polsce opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,
 6. Jest małoletnim przebywającym w Polsce bez opieki.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik do wniosku
  Utworzono dnia 09.05.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Wniosek
  Utworzono dnia 30.03.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Klauzula informacyjna
  Utworzono dnia 30.03.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny